Domateste Çürüklük

Anasayfa

Domateste Çürüklük

Domateste kalsiyum noksanlığından kaynaklanan Çiçek Burnu Çürüklüğü hastalığı meyvelerin çiçek burnundan çürümesine, dolayısıyla kazanç kaybına neden oluyor. Çiçek Burnu Çürüklüğü, başlangıçta meyvenin çiçek burnunda oluşan açık renkli zar şeklindeki bir leke ile kendini belli eder. Bu alan giderek kahverengi ve siyah çökük bir leke halini alarak, genişler.

 

Domateste verim kayıplarına yol açan çiçek burnu çürüklüğü kalsiyum noksanlığından kaynaklandığı, buna sebep olarak da tuz stresi gösterilmektedir. Çünkü tuzun çiçek dokularındaki toplam ksilem alanında azaltıcı etkisi olduğu bildirilmektedir.

Başlangıçta meyvenin çiçek burnunda oluşan açık renkli leke, giderek kahverengi ve siyah renge dönüşür ve sonra da kuru, deriye benzer bir görünüm alır. Daha sonraki aşamalarsa mantar enfeksiyonu sonucunda bu bölge yumuşak ve ıslak bir görünüme dönüşebilir. Eğer çiçek burnu çürüklüğünü oluşturan koşullar fazla ise bu belirtiler meyvelerin erken döneminden itibaren görülmeye başlar.

 

ÇİÇEK BURNU ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN NEDENLERİ

Gerçek neden, meyvedeki Kalsiyum eksikliğidir. Kalsiyum eksikliğine etki eden nedenler;

Düzensiz sulamalar. (Genellikle çok sulamalardan sonraki susuz koşullar)

Bitki gelişiminin hızlı olması.(hızlı büyüyen bitkiler çok su ve çok Kalsiyuma ihtiyaç duyar.)

Bazı besin elementlerinin aşırı seviyede bulunması.(Fazla Azot, gelişmeyi hızlandırdığı için Kalsiyum ihtiyacını artırır; fazla Potasyum da Kalsiyumdan yararlanmayı engeller.)

Dikimin soğuk toprağa yapılması. Kalsiyumu kullanılabilir forma çeviren organizmalar düşük sıcaklıklarda etkili çalışamazlar ve bitki yeteri kadar kalsiyum alamaz. Toprak sıcaklığı arttıkça bu organizmaların çalışması da arttığından, daha fazla miktarda Kalsiyum, kullanılabilir forma dönüşebilir.

Kök çevresindeki derin sürümler. Çapa ve ya sürüm işlemleri derin yapıldığında, kök uçları zarar göreceğinden dolayı, bitkinin su alımı engellenir ve böylece meyvelere taşınması gereken Kalsiyum miktarında azalma olur.

Topraktaki tuzluluğun yüksek oluşu.

Aşırı azotlu gübrelemeler.

Köklerde zarara neden olan hastalık ve zararlılar da Kalsiyum alımını engellediğinden Çiçekburnu Çürüklüğü'ne neden olabilir.

Bitkilerin susuz kalışı da Kalsiyum alımını azalttığından dolayı Çiçekburnu Çürüklüğü'ne neden olabilir.

 

ÇİÇEK BURNU ÇÜRÜKLÜĞÜNE KARŞI ÖNLEMLER

Toprağa Kalsiyum vermek, toprak tuzluluğunun artmasına neden olacağı için yararlı bir önlem değildir. Bu nedenle kalsiyumlu gübreler ya çok olabildiğince erken verilmeli ya da geç kalınmış ise yapraktan uygulanmalıdır.

Toprak nemi dengede tutulmalıdır. Sulamalar yeterli olmalıdır fakat fazla olmamalıdır. Sulamalar arasındaki sürede toprak kurumamalıdır. Seyrek ve çok sulama yerine, sık ve az sulama tercih edilmelidir.

Malçlama toprak nemini stabil tutacağı için yararlıdır.

Ot mücadelesi için yapılan çapa işlemleri ve ya sürümler yüzeysel yapılmalı, saçak köklere zarar verilmemelidir.

Azot sadece yeteri kadar verilmeli, fazla verilmemelidir.

Soğuk toprağa dikim yapmaktan kaçınılmalıdır.