Cevizde Antraknoz

Anasayfa

Cevizde Antraknoz

Ceviz antraknozu: Anadolu topraklarında genel anlamda görülen hastalıkların en başında gelir.Enfeksiyon şiddetli  ise ağaç yapraksız kalır.Hastalık meyvede küçük noktalar veya daha büyük lekeler halinde görülür.Son baharda yere  dökülen yaprakların toplanarak imha edilmesi ,enfeksiyon kaynağını önemli ölçüde azaltır.

Hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde bordo bulamacı (göztaşı) veya diğer hazır bakırlı pre paratlarla ağacın bütün gövde ve dalları iyice yıkanacak  şekilde ilaçlanır.Manep W.P aktif maddeli fungusitler  100 lt. suya 300gr dozda uygulanır.Yağışlı geçen yıllarda ise fungus enfeksiyonlarına karşı  çiçeklenmeden önce çiçeklenmeden sonra 2 hafta ara ile hazır bakırlı ilaçlar kullanılırsa (Marsonina  juglandis) bakteriyel (vonthomunas campetris) hastalıkların tamamen kontrol altına alınmasıyla berabar bakırlı ilaçlara çok duyarlı olan ceviz yapraklarındaki fitotoksit etkide önlenmiş olur.

 

KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI;

 ETKİLİ MADDE ADI VE ORANI: manep %80

FORMÜLASYONU: WP

DOZU

Maneb % 80 WP 100 lt suya 300gr

Birteneke suya 60gr

İlaçlamalar, yüksek basınçlı pülverizatörler ile ağacın her tarafı ıslanacak şekilde yapılmalıdır. Yağışlardan sonra ilaçlama tekrarlanmalıdır