Buğdayda Kök Boğaz Hastalığı

Anasayfa

Buğdayda Kök Boğaz Hastalığı

Tahıllarda büyük problemlere neden olan toprak kökenli,  kök ve kökboğaz çürüklüğü hastalığına dünyada ve Türkiye de yoğun şekilde rastlanmaktadır.  Bu hastalık ile ilgili bilinmesi gereken bazı genel bilgileri burada vereceğiz. Anlatım şekli olarak, bilimsel bilgiler ışığında daha basit kelimeler kullanarak anlatmaya çalışacağız. Buğdayda ve arpada  en çok F. graminearum, F. Culmorum, Rhizoctonia spp., Pythium spp., Gaeumannomyces graminis.   Gibi etmenler  kökboğaz hastalığına neden olan en önemli fungal etmenlerdir. Fungal etmen dediğimiz organizmalar bitkilerde hastalığa neden olan gözle görünmeyen canlılardır. Mikroskop altındaki görüntüsü soldaki gibi olan bu etmenler bitkimizi hasta etmektedir.

Bitkinin hastalanması demek normal yaşam faaliyetlerini sürdürmesinin engellenmesi  gibi genel bir tabirle açıklanabilir. Mikroskopla görebildiğimiz bu canlı bitki dokusunu fiziksel ve kimyasal olarak yıpratıp zarar vererek bitki içine girmeye çalışır. Giriş yaptığı yerlerde de çeşitli  bölgelerde, renkte ve şekillerde lekeler oluştururlar. Hastalık erken dönemde çimlenen buğdaygillerde, bitkilerin tarlanın bazı bölümlerinde alan alan sararıp ölmesine neden olabilir. Kardeşleşme dönemi ve sapa kalkma dönemlerinde  hastalık; bitkinin ana gövdesinde  toprak içinde kalan sapta veya toprağa yakın üst bölgelerinde , en dış kından başlayan, koyu kahve lezyonlar,lekeler, çürümeler şeklinde kendini gösterir. Oluşan lekelerin boyutları hastalık seyrine göre değişebilir. Hastalık oranı yüksek ve şiddetinin durumuna göre bitkilerde renk açılması, cılızlaşma, boş beyazlaşmış başak çıkartma görülebilir. Hastalık şiddeti çok yüksek ise kök bölgelerinde çürüyen yerlerden bitkiler yatabilir.

Hastalık yapan bu organizmanın sporları  toprakta  organik madde arasında yada hasat sonrası kalan bitki artıkları arasında üç yıla kadar canlı kalabilir. Tohum , Rüzgar, su, veya toprak işleme araçları ile bulaşma olabilir. Ilık kurak geçen kışlarda hastalık riski artar.

KÖKBOĞAZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

  • Münavebe yapılmalı, anız ekiminden kaçınılmalı.
  • Derin ekimden kaçınılmalı. Tohum derine indikçe hastalık riski artmaktadır.
  • Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalı.
  • Hastalığa dayanıklı çeşitler tercih edilmeli.
  • Hastalığı önlemek için doğru zamanda, bitkinin uygun döneminde, etmeni önleme kapasitesi yüksek bir zirai ilaçla ilaçlama yapılması gerekir.